1 sierpnia 2015 r.

Wszyscy: Intonują trzykrotne OM.

Valerie: Dzisiaj mamy sobotę 1 sierpnia. Jesteśmy w Singapurze w Swami Home. Z głęboką miłością i szacunkiem w sercach wzywamy Kosmicznego Sai Babę, aby pojawił się wśród nas.

❝Jestem! Bardzo się cieszę, że jestem wśród was. Przychodziłem wcześniej i przychodzę ponownie. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.

Valerie podróżowała, więc jest trochę zmęczona … dlatego uwzględnimy to. Mówiąc to, mam na myśli, że nie będę tu obecny zbyt długo; na tyle, by tylko przekazać wam przesłanie, tak jak od pewnego czasu przekazywałem przez nią co miesiąc.

Jest pewien kłopot na tej Ziemi, który wymaga naprawy. To czas [przejawiania się] energii ludzi, którzy w sercach noszą energię Mahometa. Mahomet to kochający prorok, który przekazał piękną religię – religię, którą wyznaje wielu. Jest też równie [piękna] religia znana jako chrześcijaństwo, którą dał Ten, który jest znany od prawie dwóch tysięcy lat.

Ich przesłania niosły przede wszystkim miłość, dzielenie się i wzajemną opiekę … i kochanie się nawzajem. Przekazano wtedy nauki po to, by ludzie wiedzieli jak żyć, jak (hmm, jak mogę to wyrazić) w życiu zachować wartości ludzkie i uczyć dzieci właściwego postępowania.

Ludzie, którzy przyszli jako dusze, nie pochodzą z tego samego miejsca. Chciałbym, abyście o tym pamiętali.

W innych światach istnieje wiele, wiele kultur, zwyczajów i ras. Istnieją światy nad światami, a nad nimi inne światy, a nad tymi inne – funkcjonują one na innych częstotliwościach, innych wibracjach i, oczywiście, w innych postaciach.

W pewnym stopniu POSTACIE te są przedstawiane dzieciom w formie komiksów, telewizji. W jakiś sposób ma to im pomóc zaakceptować postać, która jest żywa i posiada świadomość, chociaż nie jest taka sama jak osoba z Ziemi.

Wnoszą one do ludzkich umysłów idee i myśli, które mają spowodować ewolucję w świecie człowieka – świecie ziemianina – aby zaczęli rozumieć inne światy. I żeby wiedzieli, że coś w tym jest.

Nowe pokolenie, przychodzące z waszymi dziećmi, łatwo zaakceptuje nowe postacie i nowe sposoby robienia różnych rzeczy … w istocie, liczne [z tych dzieci] przyszły, by zapoczątkować zmiany, gdyż jest wiele (z tym się zgodzicie) na tej Ziemi, co wymaga zmiany.

Wiele trzeba porzucić. Wielu rzeczy trzeba się trzymać – w aspektach kochania, dbania i szanowania się nawzajem; dotyczy to wszystkich. Chciałbym, abyście o tym pamiętali w kontekście tych dwóch religii, o których wspomniałem i teraz do nich wracam. Obecnie między nimi występuje tarcie. Nie między wszystkimi, oczywiście. Nie jest to (tarcie) związane z samą wiarą każdej z tych religii.

To nie instytucja prześladuje, gdyż jej siła – jak powiedziałem – opiera się na miłości, opiece i ciągłym szanowaniu się nawzajem. Jednakże, człowiek posunął się do zmiany nauk i włączania innych zachowań. NIE ma tego w naukach ich religii. Istnieje potrzeba uszanowania ich nauk i zachęcenia na wszelkie możliwe sposoby, aby te dwie strony spotkały się i zgodziły nie kłócić, lecz uszanować różnice między nimi.

Mam nadzieję, że to, co mówię, nie będzie brane całkiem wyrwane z kontekstu.

Bo nie zostało to powiedziane, aby zrobić komuś przykrość czy osądzać – dalece nie o to chodzi. W rzeczywistości chodzi o zachęcenie wszystkich, by zrozumieli, że przychodzą w duszy z wielu różnych miejsc – wielu różnych sposobów myślenia i przeżywania – tu na tej Ziemi są one dla nich nowe.

Ta Ziemia jest polem równych szans – to jedna rodzina – a taka sytuacja nie zawsze występuje w innych światach. Dla niektórych dusz jest to więc okazja doświadczenia miłości i rodziny oraz tego, że więzy, które się tworzą, są dla nich bardzo ważne – bardzo ważne … … … ważne, by doświadczyli tej więzi, która nigdy w rodzinie nie ulega zerwaniu. Zawsze, zawsze wiąże w sposób, który utrzymuje ludzi razem … dzięki niewidzialnej linii rodzinnej i pokoleniowym więzom, które utrzymują w nich miłość Boga.

Każdy jest Bogiem.

W rzeczywistości w tym właśnie zawiera się duchowość. Każdy pochodzi ze Stwórczego Źródła Wszystkiego. Chciałbym, żeby wszyscy na tej Ziemi o tym pamiętali.

Pamiętali, że nie ma różnicy, mimo że pewne nauki w danej religii różnią się od tych w innych religiach.

Istotą jest MIŁOŚĆ.

Sai Baba – w ziemskiej postaci – stale mówił: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. I to zawiera wszystko.

Gdy zastanowić się nad MIŁOŚCIĄ, ona jest Uniwersalna. Mówię o MIŁOŚCI w jej wyższym sprawczym i wszechobejmującym sensie. Nie jest to coś, co może być źle użyte, albo można o to walczyć. Ona pochodzi ze Źródła Stworzenia – tego samego, którym wy wszyscy na Ziemi jesteście. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali. Tak właśnie proste to jest. Wszyscy pochodzicie ze Źródła Boga Miłości.

Zatem, proszę, pomyślcie o tym – o Świetle Miłości, Opiekowaniu się, Dzieleniu, Służeniu i prowadźcie życie, którym będziecie się cieszyć i z którego będziecie dumni. Gdy opuścicie to ziemskie ciało i przejdziecie z powrotem do Świata Światła, nie będzie sądu. W rzeczywistości jest to miejsce, gdzie zrobicie przegląd swojego życia w oparciu o energię, w której będziecie działać po przyjściu do Świata Światła – w jej naturze nie ma myśli o chwytaniu za broń w celu rozwiązywania problemów.

Zatem, wiedzcie proszę, wiedzcie, że nawet gdy tylko rozważacie możliwość użycia broni do rozwiązywania problemów, działacie przeciwko sobie.

Modlitwa i medytacja to dwa najlepsze sposoby łączenia się z Bogiem, którym sami jesteście i Bogiem, który znajduje się wszędzie. W niektórych może być w większym stopniu niż w innych. W kimś może być obezwładniający, gdy ten ktoś robi coś lub odpowiada za coś w imieniu Boga.

Ale nigdy nie dzieje się to po to, by kogokolwiek zranić … … czy coś w tym rodzaju.

Pamiętajcie więc o tym. Błagam was, byście zrobili wszystko, co możecie, aby poznać różnice w rozumieniu – zamiast osądzać – różnice między tymi dwoma religiami, które mają problemy we wzajemnym zrozumienia się. Wszystko pochodzi z tego samego miejsca.

ISTNIEJE JEDEN BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ.

Dziękuję wam, moje dzieci, dziękuję.

Niech was Bóg błogosławi. Boże błogosław.

Ja, Bóg, Błogosławię was. ❞


Tutaj można przesłuchać oryginał tego przekazu Kosmicznego Sai Baby: 

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę