4-tym wymiarze

Kosmiczny Sai Baba mówi o 4-tym wymiarze

Poniżej jest podsumowanie odniesień Kosmicznego Sai Baby do przesilenia w dniu 21 grudnia 2012 r. oraz Jego wyjaśnień dotyczących 4-tego wymiaru zawartych we wcześniejszych przekazach. Przedstawiamy je z miłością.

Jak rozumieć czwarty wymiar

3-ci wymiar zwiąże się z 4-tym.

Ziemia, planety w naszym układzie słonecznym wraz z naszym Słońcem, a także wraz z całą naszą galaktyką, doznają przejścia do Czwartego Wymiaru. Dowolne słońce w układzie słonecznym jest centralnym punktem, wokół którego krążą wszystkie inne ciała; nasz układ słoneczny krąży wokół centralnego słońca tej galaktyki (znanego jako Sagittarius A – być może jest to czarna dziura), które z kolei krąży wokół centralnego słońca wszystkich wszechświatów. To właśnie z TEGO centralnego słońca emanuje światło i wyższe częstości są przesyłane do wszystkich galaktyk i układów słonecznych. Wiele światów podlega przejściu do wyższych częstości.

Ta wyższa częstość podnosi energie, wibracje w każdym atomie, każdej komórce wszystkiego w tej galaktyce, układzie słonecznym i naszej Matce Ziemi. Każda żywa rzecz wzniesie się do wyższej częstości, niezależnie czy jest to życie mineralne, roślinne, zwierzęce czy ludzkie. Trzeci wymiar to niska częstość – jest ona podnoszona. Przejście to można porównać do zmiany biegów w samochodzie; obroty silnika rosną, tryby się zazębiają, sprzęgło jest zwalniane i samochód nabiera większej prędkości. Podobnie, trzeci wymiar podnosi się, „obroty” (czyli częstość) w każdym atomie, każdej komórce rosną do wyższej częstości czwartego wymiaru.

Trzeci Wymiar połączy się z Czwartym Wymiarem.

Rola gwiezdnych ludzi

Istnieją gwiezdne istoty – nazwijmy je Gwiezdnymi Ludźmi – które przebywają w 4-tym wymiarze. Dla nich 3-ci i 4-ty wymiar są tym samym. Nie są rozdzielone. Uważa się, że te wymiary rozdzieliły się po upadku Atlantydy, kiedy to przeważały znacznie różne częstości i energie. Z upadkiem Atlantydy na Ziemi zapanowały powodzie i ciemność (Ziemia niemal umarła), ludzie żyli w jaskiniach do czasu aż słońce znów się ukazało. Wszystko to przyniosło ogromne spustoszenie, utratę zapisów i zmianę, oddzielenie wymiarów na planie fizycznym. Dla gwiezdnych ludzi nigdy nie było takiego oddzielenia.

Gwiezdni ludzie zamieszkują wiele światów. Życie istnieje na innych gwiazdach i planetach. Kosmiczny Sai Baba, kiedy przebywał w swojej fizycznej postaci w Indiach, pewnego razu mówił o istotach, które zamieszkują nasze Słońce! Punkt światła w naszym układzie planetarnym został osadzony na Wenus, skąd przybyli Błękitni Ludzie. W tamtym czasie Wenus znano jako Wu, a Ziemię jako Mu. Błękitni Ludzie mieli niebieskawo-białą skórę i mieli fizyczne ciała, ale nie fizyczne ciała w naszym trójwymiarowym świecie. Ich fizyczne ciała przejawiają się w czwartym wymiarze.

Błękitni Ludzie są tutaj na Ziemi w innych wymiarach. Ci Błękitni Ludzie przybyli do tego zakątka galaktyki, aby rozpowszechniać Boskie Światło, Boską Energię i Boskie Nauki. Są tutaj w swoich (czwarto-wymiarowych) ciałach, a niektórzy przyjmowali także narodziny w naszej ludzkiej postaci. Obecnie na Ziemi mamy wielu, wielu gwiezdnych ludzi, którzy przyszli tu, aby pomagać w przejściu Ziemi i jej form życia do czwartego wymiaru.

Człowiek nie może zobaczyć czwartego wymiaru za pomocą swoich dwojga oczu; można go zobaczyć za pomocą wewnętrznego oka, niekiedy nazywanego Trzecim Okiem. Jasnowidze – ludzie, którzy widzą wewnętrznym okiem – czasami miewają wgląd w czwarty wymiar. Inni miewają przeczucie tego wymiaru poprzez odczucia, wglądy lub po prostu dostępują wiedzy (co bywa nazywane clairgnosis, czyli mistyczną wiedzą). Czwarty wymiar to znacznie wyższa częstość niż ta gęsta, ciężka częstość z trzeciego wymiaru.

Czwarty wymiar bezpośrednio przylega do trzeciego. Jak już wspomnieliśmy, dla gwiezdnych ludzi nie ma rozdziału między trzecim i czwartym wymiarem. Błękitni Ludzie, wraz z innymi gwiezdnymi ludźmi, są tutaj, by pomagać w obecnym przejściu. Także wielu ludzi przyjęło narodziny w tym czasie w celu uczestniczenia i pomagania w tych zmianach. Jest to część planu ich duszy, podróży w ludzkim ciele. Wszyscy ludzie w rzeczywistości są duchowymi istotami; są duchami wcielonymi w ludzkie ciała i doświadczają ziemskich przeżyć. Ci ludzie, wraz z gwiezdnymi ludźmi, maja zobowiązanie pomagania w tym okresie zmian. Czasowi zmian towarzyszy odpowiedzialność za myśli i myślokształty na całej Ziemi.

Myśli, myślokształty i świadomy rozwój

Ludzkie istoty otrzymały cudowny dar; mogą panować nad swoją świadomością i mają swobodę określania poziomu świadomości, do którego wzniosą się w przebywając w ludzkim ciele. Otrzymali zdolność panowania nad własnym rozwojem i świadomością. Ludzie sami wybierają poziom, do którego się wzniosą lub upadną. Ludzie mają wolny wybór i swobodę radzenia sobie z myślami. Myśli są krytycznie ważne, gdyż myśl tworzy rzeczywistość. Nasze myśli kształtują nasze życie, nasze przeżycia i świat, w którym żyjemy. Nasze myśli przejawiają naszą energię.

We wszechświecie wszystko jest ENERGIĄ. Myśli są energią i energią są formy. Myśli są wysyłane do atmosfery, a gdy zbierze się dostateczna ilość myśli i nabierze dalszej energii, ponownie przejawia się to w tym fizycznym świecie. Ziemia jest otoczona polem energii magnetycznej. Wszystko ma cechę magnetyzmu – poczynając od maleńkiego elektronu, protonu i neutronu w atomach, przez formy komórkowe, a kończąc na formach fizycznych. Ta magnetyczna energia podlega oddziaływaniu myśli, uczuć i działań. To, co ludzie wysyłają w postaci myśli, przejawia się ponownie w tym naszym materialnym świecie przez pole magnetyczne, które otacza Ziemię. Myśl, która akumuluje się jako energia, przejawia się w naszym życiu. Dlatego, myśli są bardzo ważne dla życia, które sami sobie stwarzamy.

Myśli są ważne, ponieważ ludzie otrzymali władzę nad swoją świadomością i rozwojem. Trzeba panować nad myślami – ludzie mogą decydować, czy będą pozytywni i emanować pozytywną energią, myślami pełnymi miłości i światła na wszystkich wokół. Mogą to czynić wspólnie ze Stwórczym Źródłem Wszystkiego. Jak dajesz, tak otrzymasz, a im więcej pozytywnej energii wychodzi, tym ludzie stają się bardziej pozytywni, zaś świat staje się jaśniejszym miejscem wypełnionym miłością. Jest to skutek akumulacji pozytywnej energii magnetycznej w polu wokół Ziemi. Negatywne energie również odkładają się w tym magnetycznym polu.

Negatywna energia, gdy znajdzie się w polu magnetycznej energii, ma możność ranić ludzi i wprowadzać ich w ciemność, depresję, nieszczęścia itp. Wszelaka negatywna energia może zostać przekształcona w pozytywną przez skupianie się na Stwórczym Źródle Wszystkiego i wzywanie go oraz wysyłanie światła. Można też wzywać na pomoc Istoty Anielskie, Anioły. Istoty Anielskie nie mają stałego miejsca pobytu – są wszędzie i zawsze. Nie są ograniczone czasem, przestrzenią czy miejscem. Gdy prosi się o pomoc, ona zawsze przychodzi. Istoty te, gdy wezwane, przyjdą i pomogą w przekształcaniu negatywnych energii. Przekształcenie negatywnych energii prowadzi do transformacji Ziemi. Transformacja ta ma dalekosiężne skutki w czasie i przestrzeni.

Transformacja Ziemi, zastosowanie pozytywnej energii wraz ze światłem i miłością, nie tylko przekształca Ziemię i wszystkich ludzi na niej, wszystkich form życia, ale także uzdrawia inne światy w Kosmosie. Każdemu działaniu towarzyszy oddźwięk – tutaj i w Kosmosie. Powiedziano nam, że wiercenia i kopanie w Ziemi ma szkodliwy i niszczący wpływ na Matkę Ziemię, jak również wywołuje szkody w innych światach Kosmosu. Ponieważ wszyscy przyszliśmy tutaj ze zobowiązaniem – tak samo jak gwiezdni ludzie i Błękitni Ludzie – wszyscy możemy działać razem, by w tym okresie pomóc zajść zmianom i przejść do czwartego wymiaru. Gdy będziemy dokonywać tego uzdrawiania i tych zmian, wspomożemy, uzdrowimy i zmienimy tym życie w innych światach i innych wszechświatach. Transformacja ta nie ma ograniczeń w Czasie.

Hierarchia i czas

Hierarchia (która służy Stwórczemu Źródłu Wszystkiego) wydała Edykt. Ta galaktyka zostanie wzniesiona do czwartego wymiaru, zapewniając podniesienie świadomości, wyższą wiedzę i wyższą częstość. Wszystko jest energią, tak więc czwarty wymiar jest darem nowej częstości dla wszelkiego życia. Hierarchia zdecydowała także, że nie będzie globalnej katastrofy, „oczyszczenia,” ogólnoświatowej klęski żywiołowej. Hierarchia czuwa nad zmianami – działa w milczeniu, niezauważalnie, zza kulis, znacznie osłabiając erupcje wulkanów, podmorskie ruchy tektoniczne i trzęsienia ziemi. Taka jest wola Hierarchii. Żadnej ciemności, żadnego fatum, żadnej klęski – nie są potrzebne schrony przeciw-bombowe ani zestawy przetrwania. Chociaż dalej zdarzają się przykre wydarzenia, nadchodzi spokój.

Ekstremalne stany pogodowe i klimatyczne dały się we znaki wszystkim, którzy żyją na tej planecie Ziemi. Nasze Słońce także podlega zmianom wraz z przechodzącą przezeń energią i tak będzie trwało jeszcze jakiś czas. W istocie wyższa częstość światła jest już przekazywana Ziemi przez Słońce. Ten okres podwyższania częstości trwa już od pewnego czasu; upłynie także trochę czasu zanim wszystko się uspokoi.

Wszystko się ureguluje. Szalejące potoki przejdą w spokojne stawy. Zawirowania zamienią się wiosenne stróżki. Trwajcie więc z nadzieją w sercach.

Czwarty wymiar przynosi zmiany w częstości czasu. Czas zmienia się zgodnie z nowymi częstościami. Czas to wytwór człowieka. Będzie odpowiadał czwartemu wymiarowi. Młodzi ludzie odczuwają brak czasu; inni ludzie też odczuwają tę zmianę czasu, co powoduje, że ich umysły galopują. Faktycznie czas jest względny. Zależy od myślenia.

Rozwiązaniem jest OGNISKOWANIE. Wyostrzajcie korzystanie z czasu. To zogniskowanie wymaga oczyszczenia kredensów w umyśle; kredensy pełne starej wiedzy powinny zostać opróżnione tak jak opróżniamy szuflady ze śmieci i szafy ze starych ubrań. Pozbycie się starego stwarza miejsce dla nowego, dla świeżości.

Oczyszczanie ze starego przyniesie świeże wewnętrzne zmiany. Będzie ono najbardziej skuteczne, jeśli połączymy je z medytacją. Koncentracja sprowadza powodzenie w każdej działalności. Tak więc, zmiana, medytacja i koncentracja to potrzeba chwili. Przyniosą one zmianę w myśleniu, zmianę zwyczajów. To z kolei stworzy miejsce dla świadomości duszy.

Medytacja to słuchanie wewnętrznego głosu duszy. Jest to boskie źródło wewnątrz człowieka. Medytacja otwiera drzwi dla świadomości duszy i pozwala przejawiać się inspiracji pochodzącej z duszy. Pójście za tą inspiracją (a nie głowy) umożliwi nam realizowanie planu duszy. Zatem, zogniskowane wykorzystanie czasu, opróżnienie kredensów umysłu i serca oraz pozwolenie na wyłonienie się świeżej inspiracji łączy nas z ruchem, jaki przynosi nowa częstość nowego czwartego wymiaru. Przechodząc te zmiany, możemy pomóc innym, gdyż jesteśmy ludźmi-duszami ze zobowiązaniem duszy do wzbudzania zmian na tej Ziemi oraz spowodowania i ucieleśnienia Wzniesienia (zwanego też Wniebowstąpieniem, ang. Ascension).

Co oznacza Wzniesienie

Światło płynie ze Stwórczego Źródła Wszystkiego przez słońca subtelnego wszechświata do centralnego słońca materialnego wszechświata, przez centralne słońce tej galaktyki, do słońca naszego układu słonecznego. Światło to nie może zostać przesłane od razu, gdyż zaszkodziłoby wielu istotom i formom życia. Musi być dostarczane w małych ilościach przez Gwiezdne Bramy do zewnętrznych merydianów (świetlnej sieci) w zewnętrznej atmosferze naszej planety.

Częstości światła spływają powoli, by pozwolić na przystosowanie się i zmiany stosowne do tych częstości i wibracji we wszystkich atomach i komórkach wszystkich form życia na Ziemi. To powolne spływanie i przystosowywanie się sprowadza zmianę w myśleniu.

Ze zmianą myślenia przychodzi odpowiedzialność za myśli i czyny oraz odpowiedzialność za to, co stwarzamy naszymi myślami. Istnieje potrzeba zważania na myśli, tj. patrzenia na te myśli jak na ekranie i słuchania ich. Należy przyglądać się im, poczuć je i stwierdzić, o czym myślimy. Jest to ważne dlatego, że dzięki temu możemy zmienić to, co nie chcemy nieumyślnie stworzyć. Musimy być odpowiedzialni za to, co stwarzamy myślami.

Dla wszystkich na tej planecie nastała pora stania się świadomymi odpowiedzialności za własne wybory. Wybory są oparte na myślach a te wychodzą na zewnątrz i nie tylko wpływają na nasze życie, lecz także na życie innych wokół. Wszyscy jesteśmy Stwórcami; wszyscy pochodzimy z tego samego Źródła, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wraz z podnoszeniem się częstości i wibracji energii wzrasta też zdolność stwarzania za pomocą myśli, gdyż ta podniesiona energia teraz łączy się bezpośrednio ze Źródłem. To właśnie oznacza Wzniesienie.

Gdyby każdy otworzył swój umysł, swoje myśli i uważnie słuchał wszystkich, w końcu odkrylibyśmy, że myśli zaczynają się łączyć. Pojawiłaby się chęć współpracy i łączność ze Stwórczym Źródłem Wszystkiego podczas wszystkich spotkań na całym świecie. Ludzie znajdowaliby rozwiązania wszystkich problemów, jakie pojawiają się na tej Ziemi.

To poczucie łączności, jedności, płynie z owego powolnego, stałego przystosowywania się i z dostarczania energii przez Gwiezdne Wrota i merydiany naszej zewnętrznej atmosfery – z podnoszenia częstości w naszym wnętrzu – i prowadzi do planetarnego Wzniesienia.

Wzniesienie to nie coś na podobieństwo windy w budynku i jeżdżenia nią w górę i w dół. Nie ma dokąd jechać – wszystko przychodzi tutaj. Wzniesienie nie jest podnośnikiem, który wznosi do świata światła i po porzuceniu fizycznych ciał. Nie ma dwóch Ziemi – jest tylko jedna Ziemia z wieloma cywilizacjami w wielu różnych wymiarach. Życie istnieje wewnątrz samej Ziemi, istnieje życie na planie fizycznym i istnieją formy życia w czwartym wymiarze, który połączy się z trzecim wymiarem. Nasza Matka Ziemia stanowi dom dla wielu form życia w wielu wymiarach.

Ziemia, nasza Matka

Powinniśmy także mieć na względzie Matkę Ziemię, która również rodzi nową energię. Powinniśmy doceniać Ziemię, naszą Matkę, i być jej wdzięczni, bo gdzie byśmy byli bez naszej Matki Ziemi? Ona darzy nas pierwiastkami na zewnątrz i wewnątrz naszych ciał. Ona darzy nas wodą i samą krwią w systemie krwionośnym naszego organizmu. Matka Ziemia żywi nas i podtrzymuje przy życiu przez pożywienie, ubrania wytwarzane z upraw, plastiki, które dostajemy z jej żywic, stal z jej rud. Mamy noc i dzień. Gorąco i zimno, cztery pory roku, które zdobią wszystkie cykle życia. Gdzie byśmy byli bez naszej Matki Ziemi?

Dlatego powinniśmy wyrażać naszej Matce Ziemi wdzięczność i szacunek i dziękować za całe jej dbanie o życie, które podtrzymuje. Ona także rodzi tę nową energię i doświadcza zmian niesionych przez napływ światła ze Stwórczego Źródła Wszystkiego. Zwrócenie się z miłością, światłem i wdzięcznością ku Ziemi pomoże wznieść wszystko do Nowego Świata, nowego Złotego Wieku, który charakteryzuje się częstością Piątego Wymiaru.

Dzięki częstości piątego wymiaru ludzie będą po prostu „wiedzieli,” nie będzie między nimi żadnego konfliktu … będą wiedzieli jak wzajemnie się szanować … … jak się obdarzać i dzielić … jak łączyć się wzajemnie i wzajemnie szanować różnice, znajdując rozwiązania konfliktów, które mogą się pojawić.

W pojęciach piątego wymiaru słowo „wojna” nie istnieje.

Ludzie będą mądrzy; energia będzie wzajemnie powiązana między ludźmi, wzajemnie ubogacana. Bo Bóg Stwórca jest Uniwersalną Miłością. Strach nie istnieje.

Piąty wymiar jest wymiarem Uniwersalnej Miłości.

 
Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę